ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก (รพ.โพธิ์ตาก)
วิสัยทัศน์
บริบาลด้วยมาตรฐาน ผสานแพทย์ทางเลือก โดยชุมชนมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริบาลสู่มาตรฐานทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและ ฟื้นฟู
2. พัฒนาระบบบริบาลคู่ขนานโดยแพทย์ทางเลือก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลการติดต่อ
90 หมู่ 7 บ.ศรีวิไล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130
ติดต่อ : 042-483186,042-483187
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างรพ.โพธิ์ตาก
ทำเนียบผู้บริหาร
นายเอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
1 ต.ค. 61 ถึง 10 มี.ค. 64

Copyright@2015 รพ.โพธิ์ตาก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.011 วินาที

ขึ้นด้านบน