ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา หมู่ 5 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  15 มีนาคม 2566 15:58    โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 183  


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา หมู่ 5 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมี นายเอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก นายอัครเดช บทมาตย์ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขนุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ได้มีหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. มีการดำเนินงาน ทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น บริการแพทย์แผนไทย ลงทะเบียนหมอพร้อม DID เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 104 ราย ประกอบด้วย 1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป 57 ราย 2.ทันตกรรม 6 ราย
3.แพทย์แผนไทย 16 ราย 4.แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 2 ราย 5. ออกหนังสือรับรองความพิการ 3 ราย 6.ลงทะเบียนหมอพร้อม DID 20 ราย จากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย
ขึ้นด้านบน