ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

4/66 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ
17 กุมภาพันธ์ 2566 15:44   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 407  

ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ
สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น. - 12.00 น สอบข้อเขียน
เวลา 13.00 น. - 16.00 น สอบสัมภาษณ์

ขึ้นด้านบน