ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

23/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
22 ธันวาคม 2565 10:47   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 458  

ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ได้มีประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2565
จึงได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ต่อไปนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำกลุ่มงานบริหารทั่วไป) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขึ้นด้านบน