ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

9/66 : ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
10 มีนาคม 2566 09:31   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 254  

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
วันที่ 21 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 -12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เวลา 13.00 -16.00 น. สอบสัมภ่าษณ์ขั้นปลาย
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ตาก

ขึ้นด้านบน