ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

21/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
1 ธันวาคม 2565 14:23   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 615  

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ตาก จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร และกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้าง 350 บาทต่อวัน
อัตราว่าง 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่างๆ ได้ที่งานธุรการที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30– 12.00 น.) (ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโพธิ์ตาก,เพจ(Facebook) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก และเว็บไซต์ https://photakhospital.com/ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือผู้ใดขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก

ขึ้นด้านบน