ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

22/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติและข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ขั้นปลาย) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุ
22 ธันวาคม 2565 10:45   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 458  

ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ได้มีประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ธันวาคม นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบที่ได้บันทึกข้อความครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ขั้นปลาย) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลโพธิ์ตาก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ขึ้นด้านบน