ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

7/66 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
21 กุมภาพันธ์ 2566 11:37   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 470  

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างพร้อมจัดทำสัญญาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

ขึ้นด้านบน