ThaiJO
สปสช.
eletter
43file
oppp
เมนู6

20/65 : ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน โรงพยาบาลโพธิ์ตาก) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
29 พฤศจิกายน 2565 15:00   ประกาศทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    อ่าน 718  

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ตาก
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน โรงพยาบาลโพธิ์ตาก)
ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างพร้อมจัดทำสัญญาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

ขึ้นด้านบน